Usługi

Podstawą mojej pracy z klientem jest bezpieczeństwo i zaufanie.

Wszystkie informacje przekazywane podczas spotkań oraz fakt udziału Klienta w procesie są poufne.

Sesja indywidualna

W ramach spotkania tworzymy  relację coachingową i przestrzeń do refleksji nad działaniami, umiejętnościami, schematami myślenia czy przeżywanymi emocjami i ich zmianą. Coaching ukierunkowany jest przede wszystkim na praktykę. Na faktycznym wprowadzaniu zmian i wkraczaniu na nowe tereny. Z założenia jest pozytywny i koncentruje się na efektach. Sesje coachingowe to spotkania, które pomagają w rozwijaniu umiejętności, osiąganiu celów i przezwyciężaniu wyzwań. Coaching jest procesem wspierającym, w którym coach pomaga klientowi odkryć jego potencjał, zmotywować go do działania i znaleźć najlepsze rozwiązania dla jego potrzeb.

Korzyści z uczestnictwa w sesjach coachingowych:

Jasność celów: Pomoc w precyzyjnym określeniu i zrozumieniu swoich celów.

Zwiększona motywacja: Budowanie motywacji i zaangażowania w dążeniu do celów.

Lepsze zarządzanie czasem i zasobami: Nauka efektywnego zarządzania czasem i zasobami.

Poprawa umiejętności interpersonalnych: Rozwój umiejętności komunikacyjnych i relacyjnych.

Radzenie sobie ze stresem: Techniki radzenia sobie ze stresem i zwiększania odporności psychicznej.

Rozwój osobisty i zawodowy: Udoskonalanie umiejętności i rozwój w życiu osobistym oraz zawodowym.

 

Spotkanie online trwa do 90 min. – cena 250 zł. 

Pakiet 4 spotkań do wykorzystania w 3 miesiące – 800 zł

Coaching psychosomatyczny

Coaching psychosomatyczny to podejście, które integruje aspekty psychiczne (umysł) i fizyczne (ciało) w celu osiągnięcia ogólnego dobrostanu. Opiera się na założeniu, że stan umysłu wpływa na zdrowie fizyczne i odwrotnie. Coaching psychosomatyczny pomaga  zrozumieć i zarządzać tymi wzajemnymi powiązaniami, promując zdrowie holistyczne i poprawę jakości życia.

W dzisiejszym złożonym świecie, stres, lęki i inne problemy psychiczne mogą znacząco wpływać na nasze zdrowie fizyczne.

Coaching psychosomatyczny pomaga w:

Zrozumieniu związków między ciałem a umysłem: Jak emocje wpływają na nasze ciało i jak stan fizyczny wpływa na nasze myśli i uczucia.

Redukcji stresu: Techniki radzenia sobie ze stresem, które łagodzą zarówno objawy fizyczne, jak i psychiczne.

Poprawie zdrowia fizycznego i psychicznego: Poprawa ogólnego stanu zdrowia poprzez harmonizację ciała i umysłu.

Zwiększeniu świadomości ciała: Nauka rozpoznawania i reagowania na sygnały wysyłane przez nasze ciało.

Promowaniu zdrowego stylu życia: Zintegrowane podejście do zdrowia, obejmujące dietę, ćwiczenia, relaksację i zdrowe nawyki myślowe.

 

 

Spotkanie trwa do 90 min. – cena 250 zł

Pakiet 4 spotkań do wykorzystania w 3 miesiące – 800 zł

Trening mentalny

Trening mentalny to proces rozwijania umiejętności psychicznych, takich jak koncentracja, pewność siebie, kontrola emocji i radzenie sobie ze stresem. Dzięki regularnym sesjom można poprawić jakość życia i osiągać lepsze wyniki w różnych dziedzinach. 

 

Jedno spotkanie trwa do 90 min. – cena 250 zł

Konsultacja  coachingowa

 

Bezpłatne spotkanie mające na celu kwalifikację  obszaru do pracy oraz cel i motywację do spotkań.

Czas trwania do 15 min. – online

Verified by MonsterInsights